Friday, May 25, 2012

Знаме на етничките Срби од Македонија

Предлози за официјално знаме на етничките Срби во Македонија кои би биле различни од државното знаме на Србија со што не би се нарушувале македонските закони и македонскиот суверенитет.

Лево знаме на Република Србија.

Предлог знамиња за етничките Срби од Македонија предложени од македонското хералдичко здружение 1 и 2.

Првото предлог знаме (долу лево), е идентично со знамето на Србија со таа разлика што малиот грб е тргнат, а во горниот лев агол на знамето е поставено 16 зрачно македонско златно сонце.

Симболот 16 зрачно златно македонско сонце може да биде заменет и со стилизираното во круг на 8 зрачното златно сонце од актуелното знаме на Република Македонија.

На второто предлог знаме (долу лево) малиот грб е присутен, но заманети се позадинските бои. Централната сина хоризонтална лента од тробојката е заменета со жолта боја која е поделена на два еднакви дела со централно поставена хоризонтална црвена лента. Уште една иста таква лента но вертикална има и зад малиот грб. позадината е црвена.

Боите за ова предлог знаме (црвена и жолта) се избрани за да соодветствуваат со боите од знамето на Република Македонија, но истите тие бои се присутни и на знамето (врска) на царот Душан којшто Србите го сметаат за нивен национален херој. Интересно е тоа што знамето на Царот Душан е коешто на Поморската карта на Дулцерт од 1339 година е поставено во близина на Скопје којшто во тоа време припаѓал на империјата на цар Душан.

Трето предлог знаме (лево) кое е идентично со знамето на Република Србија со таа разлика што симболот (белиот крстот и четирите С) на малиот грб е заменет со аплицирано осум зрачно сонце, како она од знамето на Република Македонија (со мали измени).

Предлог знамињата (со исклучок на оние на македонското хералдичко здружение) се изработени од А.С.

3 comments:

Anonymous said...

Каде може да се предложи уште едно предлог знаме?

Anonymous said...

Прати го преку е-пошта - КЛИК. Поздрав!

Anonymous said...

Дали стигна?