Никад робом - список на стрипови

Стрипови од стрип едицијата „Никад робом“, кои што се креирани од Македонци и/или имаат поголема или помала поврзаност со Македонија.

Колекција врски кон стриповите:


Стрипови поврзани со Македонија од стрип едицијата „Никад робом - цртана школа“ (нема врски):

  • (NIKAD ROBOM – CRTANA ŠKOLA 05) Kruševačka republika (N. Mitrović-Kokan) 1969
  • (NIKAD ROBOM – CRTANA ŠKOLA 12) Strez, gospodar Proseka (M. Topuz) 1969
  • (NIKAD ROBOM – CRTANA ŠKOLA 27) Dobromir Hrs (M. Topuz) 1970
  • (NIKAD ROBOM – CRTANA ŠKOLA 18) Heroji na nožu (Lj. Filipovski) 1970
  • (NIKAD ROBOM – CRTANA ŠKOLA 24) Nekrunisani kralj Kumanova (Lj. Filipovski) 1970

No comments: