Kraljević Marko i očeva sablja

„Kraljević Marko i očeva sablja“ (Марко Крале и татковата сабја) e  47-ма eпизода од стрип ревијата „Никад робом“. Стрипот е посветен на балканскиот и македонски владетел Марко Крале, кој во воведот на стрипот е опишан како „српски јунак, роден во Прилеп“.


Благодарност до Darbog

3 comments:

Anonymous said...

Како се презивал Крале Марко?

:P said...

Име: Марко
Презиме: Крале

Nashe-Maalo said...

Тој е единствениот јунак што нема презиме а и на тоа ништо не му можи ни ЧакНорис