Tuesday, April 08, 2014

Евроазиски рис

Балканскиот рис (Lynx lynx martinoi) е подвид на евроазискиот рис од видот на рисови. Балканскиот рис е национален симбол на Македонија и се наоѓа на монетата од пет денари. Рисот се смета за најголема мачка во континентот. Балканскиот рис бил на работ на истребување.“


Текстот и фотографијата се преземени од: Wikipedia (Балкански рис). Обработка на фотографијата: Интернет Македонец.

No comments: