Тој што има проблем со нашето име, тоа е негов проблем и тој треба да си бара решение

Изјава на неделата:

“Ние не можеме да бидеме ништо поинаку од тоа што се определиле нашите предци што ни оставиле аманет за идните поколенија. Ние сме тука само да го чуваме континуитетот на нашата само-определба. Ние сме Македонци и ќе останеме Македонци. Тој што има проблем со нашето име, тоа е негов проблем и тој треба да си бара решение.“

 Ѓорѓе Иванов, претседател на Република Македонија


Шекеринска манипулира!

Гостин во вчерашната (13 јуни 2018) емисија „24 анализа“, која се емитуваше на телевизијата „24 Вести“, беше Радмила Шекеринска, министер за одбрана во македонската Влада. Една од многуте манипулации кои Шекеринска ги кажа, во заштита на предавничкиот договор со Грција, е дека успеале да го зацементираат македонскиот јазик, односно името на македонскиот јазик. Одговарајќи на прашање на водителот Мишко Крстевски, во врска со неговото тврдење дека македонскиот јазик и сега не е оспоруван од страна на Обединетите нации, таа изјави (4:49 - 5:09):

„Еве ќе ќе побарам да, оние кои што ете имаат секогаш дилеми со тоа што ќе се каже на телевизија, можат да погледнат во терминологијата на Обединети Нации, во ставката која што, која што стои 'inhabitans', 'население', значи, нешт... и блиску и до 'nationality', ќе видите дека стои празно за Македонија.“Со вака формулираниот одговор, во кој не спомнува ништо за јазикот, Шекеринска се обидува да побегне од вистината, односно истата да ја затскрие. Иако одговорот изгледа несмасно, таа не спомнувајќи јазик, лукаво создава простор за индиректно толкување во насока дека штом придавката „македонски“ не се користи за населението, истата не се користи ниту за јазикот.

Всушност случајот не е таков.

Доколку се постапи по барањето на Шекеринска и се отиде на сајтот на Обединетите Нации - unterm.un.org,* ќе се види, без никаква дилема, дека Шекеринска манипулира. Графата за население навистина е празна, но само во верзијата на англиски јазик. Во верзијата на француски јазик, за разлика од она што таа го тврди, е напишано „Macédonien“.**

Од друга страна пак, во графата за јазик, и на англиски и на француски јазик, јасно стои дека Обединетите Нации го признаваат македонскиот јазик како македонски јазик, односно како „macedonian“ на англиски и „macédonien“ на француски јазик!

Принтскрин:
 

Оттука со право се поставува прашањето: од каде произлегува потребата Шекеринска да манипулира со ова? 

Одговорот е јасен: Шекеринска, а очекувам дека таква ќе биде тактиката и на останатите функционери во оваа Влада, е преку манипулации поразот да се претстави како победа. Шекеринска се обидува оваа целосна капитулација на Македонија да ја претстави како парцијална победа, со тоа што барем се успеало да се зачува и зацементира името на нашиот јазик кое всушност не е ни предмет на преговори, имајќи предвид дека се преговара за разликата во врска со името на државата.

Причината, пак, за оваа очајна тактика и потценување на сопствениот народ е затоа што актуелната владеачка гарнитура знае дека со штетниот договор ќе изгуби политички поени, односно дека нивната политика ќе ги чини изгубена доверба кај народот, а поради што прават обид преку манипулаии и невистини да ја минимизираат штетата и да го убедат македонскиот народ самиот да се укине и да гласа „за“ на најавениот референдум во врска со овој предавнички договор и промената на името.

Дополнителна светлина за тврдењето на Шекеринска околу признавањето на нашиот јазик од Обединетите Нации, фрла фактот дека Обединетите Нации го признаваат македонскиот јазик како таков уште во далечната 1977 година, како што во напис објавен на Курир, открива  Елка Јачева-Улчар од Институтот за македонски јазик „Крсте Петков Мисирков“:

„Со резолуција на УНГЕГН при ООН македонскиот јазик и неговото кирилско писмо се признати уште во 1977 година и тоа сред Атина. Толку! Значи, постигнавме со Грција нешто што е постигнато уште пред 40 години, а денеска го претставуваме како најголем бенефит од преговорите“

Документот:
 

За подетално види:  Елка Јачева-Улчар: Постигнавме Грците да ни признаат нешто што ни е признаено уште во 1977 година и тоа било успех

Дека македонскиот јазик, како македонски јазик, е признаен од страна на Обидинетите Нации, може да се види и на долниот документ од 1982 година (а подетално може да се види на сајтот Macedonian Truth):


За подетално види: Greece and the United Nations recognizes the Macedonian language in 1982!

Ситуацијата во врска со македонскиот јазик не е розева, но моментално е далеку подобра од она што Шекеринска го тврди. Вистината е дека Обединетите Нации во повеќе наврати и на повеќе места македонскиот јазик го нарекуваат имено така - македонски јазик. Втор пример за ова може да се види на сајтот на програмата на Обединетите Нации за заштита на децата - УНИЦЕФ (The United Nations Children's Fund). Имено, верзиите на документите на македонски јазик се посочени со придавката „macedonian“ (македонски), односно со „macedonian language“ (македонски јазик), што јасно може да се види на следнава врска (принтскрин долу): https://www.unicef.org/tfyrmacedonia/resources.html


*Доколку пак ова се провери на сајтот на Обединетите Нации - data.un.org, навистина ќе се види дека во профилот на земјата не се спомнува „македонски“ во ставката за „население“. Врска до профилот на Македонија - клик! Сепак, причината за ова не е затоа што таа ставка е празна, туку затоа што таква ставка и нема. Впрочем, ставка каква што Шекеринска спомнува, нема ниту за останатите земји, а не само за Македонија. За споредба, врска до профилот на Франција - клик!
**Придавката „македонски“ се користи и во други документи на Обединетите Нации.

„Македонскиот стрип во изданијата на новосадски ’Дневник‘“, промоција во Виница

На 12 јуни, со почеток во 20:00 часот, во Домот на култура „Тошо Арсов“ во Виница ќе биде промовирана книгата „Македонскиот стрип во изданијата на новосадски ’Дневник‘“ на авторите Александар Стеванов, Дарко Богданов и Сашо Гачев.Самото издание, како што може да се претпостави и од насловот, ги обработува стриповите кои се создадени од македонски стрип-автори, а кои се објавени во едни од легендарните и условно кажано најпопуларни стрип-едиции во поранешна Југославија – „Лунов магнус стрип“ и „Стрип забавник“. Имено, во текот на 80-тите години на минатиот век, македонските цртачи Љубомир Филиповски и Ласко Џуровски биле ангажирани од издавачот „Дневник“ од Нови Сад, за изработка на неколку стрипови, и во книгата на лесно читлив и динамичен начин се опишани околностите кои довеле до создавањето на тие стрипови, процесот на изработка и соработката со сценаристот Миодраг Милановиќ, како и значењето и белегот што го имаат оставено гледано од денешна гледна точка.


За таа цел, самата книга исто така изобилува со ексклузивни изјави од значителен број автори кои работеле на изданијата во истиот тој период, уредници и издавачи, како и од голем дел актуелни македонски и балкански стрип-автори кои творат и издаваат стрипови во моментов. Секако, за целата слика да биде комплетна до крај, исто така се вклучени и детални рецензии на самите стрипови, како и визуелен приказ на насловни страници, одделни кадри и цртежи.


Ова издание е посветено на легендарниот македонски стрип-автор Љубомир Филиповски, кој е еден од најдобрите и најплодни стрип-професионалци во целокупната македонска стрип-историја, и чии стрипови се предмет на обработка во „Македонскиот стрип во изданијата на новосадски ’Дневник‘“. Воедно, со оглед дека е само трета книга од ваков вид и за ваква тематика во целокупната издавачка историја на македонската литература, навистина треба да претставува поттик и мотивација за збогатување на изданија посветени на деветтата уметност, уметност која е можеби најмаргинализирана од историографска и теоретска гледна точка кај нас.

Promocija knjige „Makedonski strip u izdanjima novosadskog ’Dnevnika’” u Vinici

Druga po redu promocija knjige „Makedonski strip u izdanjima novosadskog ’Dnevnika’” autora Aleksandra Stevanova, Darka Bogdanova i Saše Gačeva održaće se 12.06.2018. u 20.00 časova u Domu kulture „Tošo Arsov” u Vinici.Izdanje, kako se može pretpostaviti i iz samog naslova, detaljno analizira stripove koje su uradili makedonski autori Ljubomir Filipovski i i Lasko Đurovski za legendarne ex Yu edicije „Lunov Magnus Strip” i „Strip Zabavnik” izdavača „Dnevnik” iz Novog Sada. U samoj knjizi su detaljno opisane okolnosti u kojima su ti stripovi nastali, proces rada i saradnja sa scenaristom Miodragom Milanovićem, kao i trag koji su ovi stripovi ostavili posmatrano sa današnje perspektive.


Radi ostvarenja tog cilja, knjiga u izobilju sadrži ekskluzivne izjave i citate, kako od strip autora, urednika i izdavača iz tog vremena, tako i od aktuelnih makedonskih i balkanskih strip autora. Da bi slika bila potpuna, uključene su i recenzije gore pomenutih stripova, kao i vizuelni prikaz naslovnih strana, kadrova i crteža.

Ovo izdanje je posvećeno legendi makedonskog stripa Ljubomiru Filipovskom, jednom od najboljih i najproduktivnih strip profesionalaca u celoj makedonskoj strip istoriju. Sa druge strane, s obzirom da je ovo tek treća knjiga posvećena istoriji makedonskog stripa koja je izdana u Makedoniji, zaista bi trebala biti na neki način motivacija za buduća nova izdanja posvećena devetoj umetnosti, umetnosti koja je možda najmarginalizovanija sa istorijske i teorijske gledne tačke u Makedoniji.

Извор: StripVesti.com