Tuesday, December 09, 2014

Црвениот лав на златно-жолто поле на грбовите на Македонија

Гледам дека деновиве има некои забуни од луѓе кои очигледно не се разбираат или пак прочитале нешто, а не дочитале.

Имено за да нема повеќе вакви забуни ќе пласираме неколку историски извори од црвениот лав користен како грб на Македонија и грб на Александар III Македонски.

Неколку историски извори за македонскиот црвен лав:

„Heraldic composition on Lidlovoj (German Lidl, Johann Jakob) map from 1737, and showing the coats of arms of Slavonia, Croatia, Bosnia, Serbia, Dalmatia, Albania, Epirus, Transilvania, MACEDONIA, Bulgaria, Moldova and Dubrovnik.“

...
 Преземено од: Македонци 
Автор: Мартин Стефановски
За останатите грбови на Македонија со црвениот лав на златно-жолто поле - клик

No comments: