Monday, November 10, 2014

Содржини за стрип објавени во е-списанието „Македонска Ризница“

Содржини за стрип објавени во е-списанието „Македонска Ризница“:

Македонска Ризница, бр. 1
(http://issuu.com/makedonska_riznica/docs/makedonska_riznica_1):
-Светот на Бромо (стр. 21)

Македонска Ризница, бр. 2
(http://issuu.com/makedonska_riznica/docs/makedonska_riznica_2):
-Писмо (стр. 21)
-Светот на Бромо (стр. 52)

Македонска Ризница, бр. 3
(http://issuu.com/makedonska_riznica/docs/makedonska_riznica_3):
-Светот на Бромо (стр. 19)

Македонска Ризница, бр. 4
(http://issuu.com/makedonska_riznica/docs/makedonska_riznica_4):
-Светот на Бромо (стр. 49)

Македонска Ризница, бр. 5
(http://issuu.com/makedonska_riznica/docs/makedonska_riznica_5):
-Светот на Бромо (стр. 35)

Македонска Ризница, бр. 6
(http://issuu.com/makedonska_riznica/docs/makedonska_riznica_6):
-Светот на Бромо (стр. 13)

Македонска Ризница, бр. 7
(http://issuu.com/makedonska_riznica/docs/makedonska_riznica_7):
-Светот на Бромо (стр. 15)
-Големата депресија (стр. 49)

Македонска Ризница, бр. 8
(http://issuu.com/makedonska_riznica/docs/makedonska_riznica_8):
-Деветата уметност од женска перспектива (стр. 12-21)
-Светот на Бромо (стр. 66)

Македонска Ризница, бр. 9
(http://issuu.com/makedonska_riznica/docs/makedonska_riznica_9):
-Антиквизатори (стр. 60-61)

Македонска Ризница, бр. 10
(http://issuu.com/makedonska_riznica/docs/makedonska_riznica_10):
-Антиквизатори, стрип (стр. 70-71)
-Светот на Бромо (стр. 74-77)

Македонска Ризница, бр. 11
(http://issuu.com/makedonska_riznica/docs/makedonska_riznica_11):
-Антиквизатори, стрип (стр. 66-67)
-Светот на Бромо (стр. 68-69)

Македонска Ризница, бр. 13
(http://issuu.com/makedonska_riznica/docs/makedonska_riznica_13):
-Македонскиот стрип денес (стр. 6-17)
-Стрип табла на Стефан Коцевски (стр. 27)
-Светот на Бромо (стр. 34-35)

Македонска Ризница, бр. 14
(http://issuu.com/makedonska_riznica/docs/makedonska_riznica_14):
-Димитриј Михајловски, илустратор (стр. 40-45)
-Светот на Бромо (стр. 68)

Македонска Ризница, бр. 15
(http://issuu.com/makedonska_riznica/docs/makedonska_riznica_15):
-Интервју: Борислав Станоевиќ (стр. 14-20)
-Тања Вукобрат, графичка дизајнерка и илустраторка (стр. 24-31)
-Ова не е љубовна песна (стр. 41)

Македонска Ризница, бр. 18
(http://issuu.com/makedonska_riznica/docs/makedonska_riznica_18):
-Интервју: Јордан Коцевски (стр. 14-19)
-Илустрации - Иванчо Николов (стр. 52-59)

Македонска Ризница, бр. 19
(http://issuu.com/makedonska_riznica/docs/makedonska_riznica_19):
-Интервју: Никола Темков (стр. 40-45)
-Никола Темков, стрип автор и илустратор (стр. 46-51)

Македонска Ризница, бр. 20
(http://issuu.com/makedonska_riznica/docs/makedonska_riznica_20):
-Интервју: Владо Јаневски (стр. 8-17)

Македонска Ризница, бр. 21
(http://issuu.com/makedonska_riznica/docs/makedonska_riznica_21):
-Андреј Манев, млад стрип цртач од Охрид (стр. 26-31)

Македонска Ризница, бр. 23
(http://issuu.com/makedonska_riznica/docs/makedonska_riznica_23):
-Филип Трајковски – илустрации (стр. 18-27)

Македонска Ризница, бр. 24
(http://issuu.com/makedonska_riznica/docs/makedonska_riznica_24):
-Иванка Апостолова – стрип авторка (стр. 20-29)

Македонска Ризница, бр. 27
(http://issuu.com/makedonska_riznica/docs/makedonska_riznica_27):
-Тони Анастасовски, стрип автор и илустратор (стр. 16-55)
-Промоција на стрип - Мрак хумор тишина (стр. 60-61)

No comments: