Monday, July 21, 2014

Креатор 18, 19

Во продажба излезени се број 18 и број 19 од стрип магазинот - Креатор.


„Заедно со добитниците на признанија од последниот интернационален стрип конкурс, рамномерно застапеност добиваат и млади и неафирмирани стрип автори од нашата земја. Талентите како што се: Јована Велинова, Беатрис Петровска, Бојана Милчевска, Ѓунај Абдулов, Димитриј Михајловски (којшто ја превзеде одговорноста за цртање на стрип албумите за Кочо Рацин и Цар Самоил), сценаристот Александар Стеванов… се само еден дел од создаденото мноштво на потенцијали насочени кон 9-та уметност, и доведуваат до позитивна конкуренција помеѓу домашните стрип автори.“, А1

No comments: