Sunday, July 20, 2014

Антиквизатори 54

Антиквизатори #054, Двојниот пасош на Скендербег

Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: