Wednesday, June 04, 2014

Не е само еден понов споменик

Во понеделник, на 26 мај 2014 година, во весникот Вечер, беше објавен написот „Спомениците не се за пентарење!“ во кој што, меѓу другото, пишува:

„Ова пак дете од фотографијата која ја направи екипата на ВЕЧЕР сака да се пентари по споменикот "Просјак".“

Всушност на прикажаната фотографија во Вечер се гледа не споменикот „Просјак“, туку „Жена со гитара“ кој се наоѓа на кејот „13 Ноември“.

Извор на фотографијата: „Спомениците не се за пентарење!“, Вечер
 
[фотографија на споменикот „Жена со гитара“, ќе биде објавен во утрешниот напис на овој блог]

Не е само еден понов споменик па да му се знае името.

No comments: