Sunday, March 02, 2014

Zamke

„Zamke“ е 95-та епизода од стрип едицијата „Никад робом“, издадена на 5 мај 1967 година. Илустратор на овој стрип е македонскиот стрип автор Љ. Филиповски.


No comments: