Saturday, June 16, 2018

Тој што има проблем со нашето име, тоа е негов проблем и тој треба да си бара решение

Изјава на неделата:

“Ние не можеме да бидеме ништо поинаку од тоа што се определиле нашите предци што ни оставиле аманет за идните поколенија. Ние сме тука само да го чуваме континуитетот на нашата само-определба. Ние сме Македонци и ќе останеме Македонци. Тој што има проблем со нашето име, тоа е негов проблем и тој треба да си бара решение.“

 Ѓорѓе Иванов, претседател на Република Македонија


No comments: