Friday, February 02, 2018

Павел Шатев против двојазичноста во Македонија

Павел Поцев Шатев
15 јули, 1882 (Кратово) - 30 јануари*, 1951 (Битола)

На исечокот, Шатев, апропо сегашната предложена двојазичност во државата Македонија, уште во 1945 г. дал јасни насоки целата државна администрација да се води на официјалниот државен јазик - МАКЕДОНСКИОТ, ама кој да слуша...

- Павел Шатев „Историја на Македонија (материјали)“, ДАРМ/Македоника Литера, Том 1, Скопје, 2012, стр. 19

Вечна му слава на неуморниот македонски гемиџија, по кого е крстен мојот прв син!*според некои податоци починал на 29 јануари, 1951

No comments: