Friday, January 09, 2015

Го сакам Градскиот трговски центар

Поддршка на иницијативата „Го сакам ГТЦ“


Автор на илустрацијата: Никола Кунгуловски

No comments: