Wednesday, December 10, 2014

Повторно: предлогот за нов грб на РМ правен според припишан грб на Александар Велики

На шести декември, на порталот „Доказ“ беше објавен напис во кој што се тврди дека предлогот за нов грб на Република Македонија е всушност стариот грб на албанскиот град Драч.

Новиот државен Грб е всушност стариот грб на градот Драч во Албанија

На владата изгледа не и е доволно позната хералдиката па нити можеле да ја консултираат пред да го донесат новиот државен грб на Македонија кој хералдички е ист со оној стариот на градот Драч во Република Албанија.Несмасно круната е заменета со топови или кули што хералдички претставува малку за да имаме нов оригинален грб на Македонија туку е копија позната во хералдиката и е грб од Република Албанија оној на градот Драч
Нашата редакција доби копија од хералдичар од Република Албанија каде е опишан стариот грб на градот Драч и е заведен како грб кои се употебувал во овој град се до почетокот на втората светска војна.
 
Дали овој грб е во договор со Али Ахмети или пак во Вмро-Дпмне не ја консултирале хералидката треба лично да се изјаснат министрите кои го поставија новиот грб на јавните мрежи.
“[1]

Всушност вистината е поинаква. Од Владата не само што консултирале, туку и самиот грб е изработен од хералдичари, поточно од Македонското Хералдичко Здружение. Од таму пак децидни се дека предлог грбот е базиран на традицијата на грбови поврзани со Македонија.

Предлогот за нов грб на Република Македонија

„Предлогот за грб на Република Македонија е базиран на традицијата на грбови поврзани со Македонија, почнувајќи од илустрациите на Вилем Верланд (+1481) и грбовникот на Жером де Бара од 1581 год., кој преку Стематографиите на Витезовиќ (1694) и Жефаровиќ (1741), ќе стане и земски грб на Македонија.

Во европските грбовници најконзистентна претстава е црвениот лав на златно поле. Најпознати претстави од него се дадени во грбовниците на Жером де Бара (1581 год.) и Жан Робен (1639 год.), кои претходат на илирските и потекнуваат од европски земји со развиена хералдичка традиција.“[2]

Ако се погледне припишаниот грб на Александар Велики (Александар III Македонски) од грбовникот на Жером де Бара и се спореди со предлогот за нов грб на Република Македонија ќе се види поврзаноста, односно дека станува збор за безмалку истиот грб. Исто така и инспирацијата за емблазонот на предлогот за нов грб на Република Македонија е повеќе од очигледна.


Припишан грб на Александар Велики од
грбовникот на Жером де Бара (1581 год.)

Имено поради ова инсистирав на споделување пред пошироката македонска јавност, а не на криење, дека предлогот за нов грб на Република Македонија е правен според припишан грб на Александар Велики.[3]

No comments: