Saturday, November 08, 2014

Денко, те поздрави Гоце

„Зашто, да не заборавиме дека двата наши симбола на борбата за Македонија, Александар и Гоце, биле со хеленска и со бугарска национална свест“ [1]

Денко Малески

Едвај ли има народ кој толку многу страдал од своите синови изроди, колку македонскиот! [2]

Гоце Делчев

Идеја: Г.П.

[1] Денко Малески „Гулабот на Хелените и врапчето на партизаните“, ПлусИнфо, 6 ноември 2014
[2] Писмо (втора страница) од Гоце Делчев до Никола Малешевски од 1897 година, Гоце Делчев - цитати, Македонски документи

2 comments:

Anonymous said...

Ех, не може вечно да я криете истината, че Гоце Делчев е българин. Ще ви поболи малко, но ще ви мине :)

Jane Dameski said...

hahahha kaza smeska ili taka mi se cini hahahahha c c c c c