Monday, September 15, 2014

Екстратерестријален живот - НЛО

5. НЛО, АБДУКЦИИ И БЛИСКИ СРЕДБИ

Се чини денес повеќе од кога и да било се забележани неиндентификувани летечки објекти.

И покрај големиот број на колективни сведоштва и фотографска документација за НЛО, скептиците тешко ги прифаќаат за вистинити.

Некои пак тврдат дека неидентификуваните летечки објекти се со земско потекло и дека се работи за тајни воени авиони (какви што некогаш биле стелт авионите Ф-117 и Б-2).

Некои теории за конспирација одат дури дотаму што тврдат дека владата на САД има склучено договор со вонземјаните за дозвола за абдукции во замена на информации за тајни знаења.

Според херојот толкуван од Џек Николсон во филмот "Голи во седло" (Easy Rider) владата на САД не ја споделува со јавноста информацијата за постоење на екстратерестријална интелигентна форма на живот поради тоа што би било погубно за сите влади и лидери на земјата и би придизвикало општ хаос и нов светски поредок - општеството во кое што живејат вонземјаните е корено различно од нашето и во него секој човек е лидер.

Сепак убедителни документи за посета на вонземна цивилизација на земјата засега не се познати.

No comments: