Wednesday, August 20, 2014

Антиквизатори 57

Антиквизатори #057, Продолжува...

Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

1 comment:

Anonymous said...

Ова им е најдобрата епизода! Кога ќе ги снема.