Thursday, July 10, 2014

Букефал

Интересен краток анимиран филм, полн со емоција, за Букефал, коњот на Александар III Македонски.


Авторот на филмот е Alexander Vasolla

No comments: