Tuesday, July 01, 2014

Антиквизатори 52

Антиквизатори #052, За викиншките работи


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: