Sunday, April 06, 2014

Интернет Македонец - беџ

Аватар со изглед на беџ со димензии 180х180 пиксели, со текст „Интернет Македонец“.

Кликнете на сликата за целосен размер! / Click on the image to enlarge!

Автор А.С.

I-Macedonian.Blogspot.com

No comments: