Saturday, April 19, 2014

Секој глас е важен

Пред неколку денови, на предизборен митинг, еден македонски политичар изјави:

„Секој глас е важен, секој глас се брои“

А за тоа колку секој глас е важен, сведочи фактот дека на последните парламентарни избори во 2011 година, вкупно 106.027 од излезените гласачи (или 9,43%) останаа без свој претставник во Собранието на Република Македонија.

За повеќе информации, прочитајте го написот на Драган Алчинов „Демократијата и изборниот систем“, објавен во февруари 2012 година на неговиот блог.

No comments: