Thursday, April 10, 2014

Антиквизатори 44

Антиквизатори #044, Зона на самракот


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: