Thursday, February 27, 2014

Одмаздата на еднооките - стрип

„Osveta jednookih“ (Одмаздата на еднооките) е 69-та епизода од стрип едицијата „Никад робом“, издадена на 4 ноември 1966 година. Комплетен автор на стрипот (текст и цртеж) е Љупчо Филиповски.


No comments: