Friday, January 24, 2014

„Priča o Marmaju“ - стрип

„Priča o Marmaju“ е стрип илустриран од македонскиот стрип автор Љупчо Филиповски и објавен на 6 септември во далечната 1968 година, во стрип ревијата „Nikad robom“.

No comments: