Sunday, September 22, 2013

Greek - Macedonian friendship, FB група

Ви ја претставувам FB групата „Грчко-македонско пријателство“ наменета за сите оние кои што мислат дека Македонците и Грците сепак можат да бидат пријатели.

Image by Angelos Pappas
И покрај разликите кои што можат да постојат меѓу членовите, сепак, за разлика од официјалната политика на нашиот јужен сосед, во групата е признаено уставното име на нашата татковина Република Македонија како и придавката „македонски“.

No comments: