Tuesday, July 16, 2013

Стрип магазин Креатор 16/17

Во продажба излезе најновиот број на стрип магазинот Креатор во издание на Стрип центарот на Македонија со седиште во Велес.

Во овој двоброј 16/17 на магазинот за стрип, застапени се поголем број на стрип автори од Македонија, меѓу кои:

Марија Џидрова
Мирко Бојаџиевски
Емилија и Стојче Тоциновски
Марија Стојановска
Јордан Коцевски
Андреј Манев
Александар Стеванов
Весна Ничевска Саравинова
Ненад Станчев
Антонио Јаневски
Ване Трајков
Димитриј Михајловски
Ѓунај Абдулов
Бојана Милчевска

Застапени странски автори се:

Стеван Субиќ
Фрања Страка
Марко Стојановиќ
Милорад Вицановиќ-Маза
Вања Урукало -Онирик
Данило Дикиќ
Никола Матковиќ
Џоана Санецка
Силвиа Рестецка

Насловна страница и компјутерска обработка се на Димитриј Михајловски, а уредник на магазинот е Ване Трајков

1 comment:

Anonymous said...

http://cooltura.mk/?p=34391