Поглед од Водно

Панорамска фотографија (три споени фотографии) - Поглед од Водно / View from Vodno:

Фото Д.С. обработка А.С. I-Macedonian.Blogspot.com

No comments: