Надвор е ладно

„Надвор е ладно“, краток филм продуциран во 2014 година од Факултетот за драмски уметности во Скопје. Филмот е базиран на локална легенда според која Филозофскиот факултет во Скопје е изграден на стари гробишта.

It's Cold Outside (2014) from Ana Jakimska on Vimeo.

За повеќе информации - клик!

No comments: