The man who wasn't there

Две табли од стрипот "The Man who wasn't there" (Човекот што не беше таму), креиран целосно од македонски автори. За да ги видите и преостанатите табли, посетете jа веб страната на шкотската издавачка куќа Komic Brew.


No comments: