Антиквизатори 53

Антиквизатори #053, Комитите - некогаш и сега


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: