Модификации на знамето на Република Македонија, втор дел

12. Македонското знаме со македонскиот грб


Извор на сликата: Flag of Macedoniа, автор: arvernus.

13. Модификции на знамето на Р. Македонија со промена на боите


Извор на сликата: Alternative Macedonia Flag 14, автор: utexas. Авторот има изработено 16 модификации на македонското знаме (како и на знамиња на други земји), а на прашањето зошто ги прави вели:

„Why not? Macedonia has one of the coolest flag designs in the world.“

Другите верзии: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

14. Македонското знаме со смајли


Извор на сликата: Ivan-bliznak submission, автор: ivan-bliznak

15. Апстрактно македонско знаме


Актуелното македонско знаме во апстрактна верзија. Извор на сликата: Macedonia... It's comming..., автор:  serpentus-aeternitas.

Далеку поапстрактни претстави на македонското знаме од авторот HollywoodMars, можете да видите на следниве две врски: Flag Macedonia, Macedonia flag.

16. Македонското знаме со симболот на мирот

Верзија 1


Верзија 2


Верзија 3

Извор на сликите:

17.Модифицирано македонско знаме како лого на компанија


Извор на сликата: www.macedonia-consulting.com.

Модифицирано македонско знаме како лого на компанија може да се види и овде (извор).

18. Ракометно знаме.

Македонското знаме аплицирано на ракоменти топки.


Извор: Ракометна Репрезентација на Македонија

19.  Знаме на Демократската партија на Македонците (Србија)

Комбинирано знаме, аплицирано помало македонско знаме врз знамето на Р. Србија.


За повеќе - Знаме на Демократската партија на Македонците

20.Знаме на MaCroatia
Комбинација на знамето на Македонија и она на Хрватска


Извор на сликата: Macroatia, makedonsko - hrvatsko prijateljstvo

Комбинации на македонското и храватското знаме (грб/шаховница) има многу. Дел од нив се „Фудбалска екипа на Хрватите во Македонија“, „Здружение на Хрватите - Славонија, Скопје“, „Заедницата на Македонците во Хрватска“ идр.

21. Знаме Динамо Мак

Модифицирано македонско знаме со логото на фудбалскиот клуб Динамо Загреб наместо централен сончев диск.


Извор на сликата: Славонија FB страна; уште една модификација: Славонија FB страна

22. Старо-ново знаме

Комбинација помеѓу актуелното и старото знаме на Р. Македонија од банер за прослава на Илинден.


Извор: Илинден (Википедија)

Слична комбинација помеѓу претходното и актуелното македонско знаме може да се види и овде:


Како и овде:

No comments: