Филателијата во Македонија - османлиски период

Историја на филателијата во Македонија - османлиски период

Во 1840 година во Обединетото Кралство како дел од поштенската реформа на Роланд Хил е пуштена во употреба првата самолеплива поштенска марка во светот наречена црн пени (Penny Black). Во истата таа година со одлука на Султанот Абдул Меџид во Османлиската Империја се отвараат поголем број на пошти. Територијата на денешна Република Македонија како дел од Османлиската Империја во тоа време (крај на XIV век - 1912 година), не била исклучена од таа реформа.

Првата пошта на територијата на денешна Република Македонија е отворена во Битола во 1843 година. Поштата во Скопје почнува со работа во 1849 година, а во Штип во 1864 година. Сите пошти во Македонија во тоа време јурисдикциски припаѓаат на главната пошта во Солун.

Првата поштенска марка во Османлиската Империја е издадена во 1863 година за време на Султанот Абдул Азис со што таа станува втора земја во Азија (после Русија) која употребува поштенски марки. Во тоа време марките се користат и на територијата на денешна Република Македонија. Во 1875 година Османлиската Империја станува една од земјите основачки на Поштенската Унија (General Postal Union, подоцна пеименувана во Universal Postal Union).


(1898. Uskub / Skopje - Smyrna. 20p red stat card)(Turkish POs in Macedonia: 1907 cover Uskub to Hungary)

(Коверт пратен на 16 март 1909 од Скопје)

Во 1903 година по налог на Султанот Абдул Хамид II се дава поголема директна контрола на поштите во Македонија. Генералниот директорат за пошта и телеграф од Приштина е преместен во Скопје, а таму останува до крајот на османлиското владеење со територијата на денешна Република Македонија.


Во 1903 година за време на Илинденското востание е подготвена серија од седум марки кои воедно се сметаат и за први македонски поштенски марки. На нив е прикажан исправен лав со круна и натписот "Македония" (Македонија). Номиналните вредности на марките се: 10 пари, 20 пари, 1 грош, 5 гроша, 10 гроша, 15 гроша и 25 гроша.

Брзото задушување на востанието е причината поради која марките не влегуваат во оптег, а поради малиот тираж овие марки денес се исклучително ретки не се влезени во каталозите.

Во 1911 година по повод посетата на Султанот на Македонија (Солун, Битола, Скопје) излегуваат натпечатки на марки.


(целата серија со натпечатка "Uskub")

No comments: