Thank You Bolivia

Боливија е стотриесетипрвата земја која ја призна нашата татковина Македонија под нејзиното уставно име. Пред само четири дена истото го направи и Зимбабве, а по четире дена останува надежта дека под уставно име ќе не признае и стотриесетивтората земја.

Благодариме Боливија! Благодариме Зимбабве!
Bolivia is the 131 country that has recognized Republic of Macedonia under its constitutional name. Just four days ago Zimbabwe did the same.

Thank You Bolivia for saying Macedonia! Thank you Zimbabwe!I, Macedonian

No comments: