Monday, December 19, 2016

Димитар Поп-Георгиев Беровски

На денешен датум во 1907 година умира македонскиот револуционер Димитар Поп-Георгиев Беровски.

Димитар Поп-Георгиев Беровски (Берово, 1840 - Долна Граштица, 1907) бил македонски национален деец и револуционер. Основно образование завршил во Берово, а потоа учел во Одеската духовна семинарија (1858-1860). Потоа во Белград се запишува на военото училиште. Во 1865 год. се враќа во Берово и работи како учител. Таму зел активно учество во црковните борби против грчките фанариоти, со што се стекнал со голема популарност кај народот од Малешевијата.

No comments: