Friday, April 24, 2015

Христо Узунов

На денешен ден во 1905 година загинува македонскиот револуционер Христо Узунов.

Христо Димитров Узунов или Дуле Узунов (Охрид, 22 февруари 1878 – 24 април 1905 Цер) – македонски учител, војвода и реонски началник на четите на Македонската револуционерна организација во Охридскиот револуционерен округ. Се школувал во Солун и учествувал во солунските училишни бунтови (1896). Од 1903 година бил поставен за главен војвода на охридските револуционерни чети. Учествувал на Смилевскиот конгрес.

No comments: