Saturday, November 01, 2014

Муември

Среќен муември (movember)*, месец за подигање на свесноста за болестите на мажите.


Види:

„Се будам сабајле, беше некаде околу 11. Тогаш прв пат осетив. Како некоја истегната жила, или подобро - мала жица на пенисот, веднаш под главата. Реков, не е ништо страшно. Се појави брзо, брзо ќе си замине. Ќе одморам некој ден, ќе помине. Времето одминува, жилата стои. Се направи веќе недела и пол, реков ќе проверам на интернет....“ за да дочитате - клик!

*МУстаќи + ноЕМВРИ = Муември (МОustache + noVEMBER = Movember)

No comments: