Monday, September 08, 2014

Ден на независноста на Република Македонија

Среќен Осми септември, ден на независноста на Република Македонија!

Happy 8th September, Independence day of Republic of Macedonia!

Земјо мила

Колку векови во темнина си била,
колку темни сказни знаеш, земјо мила.
Колку страдања на рамена си збрала,
колку жртви ти за слобода си дала.

Знае сводот вечен, знае сиот свет,
кога Вардар течел, миел ропска клет.
Колку света сила в гори твои се зби,
колку биваш мила земјо, мајко ти.

Никола Давидовски


Каролина Гочева


I, Macedonian

No comments: