Saturday, September 20, 2014

Антиквизатори 60

Антиквизатори #060, Хеј Словени!

Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: