Saturday, September 27, 2014

Парк на револуцијата, Кочани, 360

Цилиндрична фотографија од 360 степени, направена во Паркот на револуцијата во Кочани, во јуни оваа година.


Park of the Revolution in europe

No comments: