Sunday, August 10, 2014

Антиквизатори 56

Антиквизатори #056, Иднината е зае.ана како и минатото

Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: