Thursday, July 17, 2014

Стрип експрес, трет број

Трет број на ревијата на стрип бестселери - Стрип експрес.


Скен: Дарбог

No comments: