Thursday, May 01, 2014

Антиквизатори 46

Антиквизатори #046, Разликата е само во нијансите


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: