Wednesday, November 20, 2013

Антиквизатори 30

Антиквизатори #030, Од сите страни Георги сардисан


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: