Saturday, March 19, 2011

Say "No" for the Change of the Name!

Банерчиња на македонски, албански, српски, хрватски, бугарски и на англиски јазик против промена на името на Република Македонија. Користениот фонт е DMK. Верзијата не кирилица е направена од страна на Стефан K.

Кажи "не" за промена на името на Република Македонија

Thuaj "jo" për ndryshimin e emërit të Republikës së Maqedonisë - преведено на албански јазик од Hawk the Great.

Реци "не" промени имена Републике Македоније - Преведено на српски од Lozanoska


Reci "ne" za promjenu imena Republike Makedonije - Преведено на хрватски од Теа.

Kажи "не" за промяна на името на Република Македония - превод на бугарски


Say "No" for the change of the name of Republic of Macedonia - Преведено на англиски од Alex the Great.
I-Macedonian.Blogspot.com

1 comment:

Imenka said...

Супер идеја, а и банерчињата се многу слатки. Само, фали едно на грчки :))