Честит Илинден 2016

Честит Илинден Македонци и граѓани на Република Македонија!

Неколку стиха од македонската народна песна "Елено, ќерко Елено"

Испраќам мајко, испраќам
до градот Едрене.

Едрене мајко, Едрене
на батко Илија.
Да купи мајко, да купи
за мене капела.

Да носам мајко, да носам
на ден за ИЛИНДЕН.

За целосниот текст од песната и 13 интерпретации кликнете овде!

No comments: