Парк на револуцијата, Кочани, 360

Цилиндрична фотографија од 360 степени, направена во Паркот на револуцијата во Кочани, во јуни оваа година.


Park of the Revolution in europe

No comments: