Антиквизатори 50

Антиквизатори #050, Нечиј сон е нечија реалност


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: