Македонска Ризница, дваесет и втори број

Дваесет и втори број на електронското списание „Македонска Ризница“: 


Почитувани читатели,

Секој нов број е ново камче во мозаикот наречен „Македонска Ризница“. Во овој број Ви го пренесуваме сведоштвото за судбината на Македонците за време на „Априлската војна“, сведоштво за една партизанка која што го дала својот млад живот за слободата на Македонија, а преку зборовите на една монахиња од манастирот „Свети Архангел Михаил“ во Берово ќе ве запознаеме со ова духовно место.

Тука се и стандардните прилози од македонската поезија, фолклор и уметност.

Овие запишани сведоштва од македонската историја се само дел од нашето богато минато. Минато кое треба да го истражуваме за од него да стекнеме поука. За крај би сакал да пренесам дел од апел на група млади Македонци :

„…Освестете се, Македонци, стреснете се додека не е доцна, затоа што, во спротивен случај тие ќе го направат, тие ќе си ја постигнат целта; свестете се за да не се каете отпосле, затоа што откако еднаш ќе се загнездат кај вас вие вечно станувате нивни робови. Тие немаат никакви права врз вас; вие треба да заживеете самостоен живот, ослободен од секакво влијание. Покажете пред светот дека и вие сте народ: дајте да се разбере дека сте достојни потомци на вашите славни предци…“ Јули, 1898 год. весникот „Глас“ бр.1 Ви посакувам пријатни моменти додека го читате новиот број на списанието „Македонска Ризница“.

Со почит, Благојче Андонов

No comments: