Хронолошки приказ на бројот на статии на Википедија на македонски јазик

Хронолошки графички приказ на бројот на статиите на Википедија на македонски јазик, од нејзиното појавување во август 2003 година [1], па до март оваа година. 
Август 2003 година: 0 статии [1]
Јaнуари 2007 година: 10 000 статии [2]
Февруари 2008 година: 15 000 статии [2]
Ноември 2008 година: 20 000 статии [2]
Април 2009 година: 30 000 статии [2]
Мај 2010 година: 40 000 статии [2]
Јануари 2011 година: (речиси) 43 000 статии [3]
Октомври 2011 година: 50 000 статии [2]
Август 2012 година: 60 000 статии [2]
Февруари 2013 година: 68 190 статии [2]
Март 2014 година: 76 323 статии [4]

[1]  http://prezi.com/i9grrfuu1oo6/presentation/ (напомена: според други извори, Википедија на македонски јазик постои не од август 2003 година, а од крајот на 2004 година)
[2] Википедија на македонски јазик со 68.190 статии
[3] 10 години од Википедија и 2 години од Викимедија Македонија (18 јануари 2011 година: речиси 43 000 статии)
[4]  Број на статии на македонската Википедија и на оние на земјите од регионов- споредба

No comments: